Ett nytt grepp för att förena det offentliga med marknaden

Tidigare i veckan var jag med om något unikt då vi inom Rådet för välfärdsteknologi tillsammans med Nacka kommun stod värd för en dialog och workshop kring kommunens upphandling av välfärdsteknik. Syftet var att prova en ny form för upphandling, och hjälpa Nacka kommun att ”hitta de bästa lösningarna inom välfärdsteknik för kommunens medborgare”. Tillsammans skapade vi en ny arena för marknaden och det offentliga att mötas.

Våra medlemsföretag fick möjlighet att direkt vara med och påverka vilka framtida digitala tjänster och produkter Nacka kommun bör upphandla, och att hitta nya partnerkonstellationer som möjliggör att komma ifråga som leverantör till kommunen. Formen för mötet – med utrymme för dialog och workshop och med spännande inspiratörer på plats – gjorde inte det hela sämre. Fantastiskt tycker jag! 

Några av deltagarnas omedelbara reaktioner:

Mötets genomförande var ett exempel på en av många möjligheter för våra medlemsföretag att vara med och utveckla och påverka förutsättningarna för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Är du och ditt företag intresserade av att arbeta mer med dessa frågor och skapa liknande – eller helt andra – aktiviteter hoppas jag att ni kontaktar mig!

(Här kan du läsa mer om hur du som medlem kan bidra till och engagera dig i vår  verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.)