Delar av eHälsomyndigheten omlokaliseras till Kalmar

Igår meddelade statsminister Löfvén och civilminister Shekarabi att E-hälsomyndigheten ska utlokaliseras till Kalmar.

När man läser vad vår statsminister uttrycker: ”Det här är ett led i arbetet för att öka den statliga närvaron i hela landet och se till att staten tar sitt ansvar för ett Sverige som håller ihop. Människor, orter och hela bygder ska inte överges av staten.”, kan man inte annat än fundera över om det faktiskt är det man i princip ändå faktiskt gör. På vilka grunder har man valt just Kalmar? Eller valt bort Umeå? Eller någon annan mellanstor, svensk stad, vilken som helst. Det hade kanske rentav stärkt känslan av ett sammanhållet Sverige om man valt att flytta ut myndigheten till Rinkeby i stället. Det lär vi aldrig få veta…

Klart är i alla falla att denna flytt kommer att få konsekvenser för ehälsoarbetet framgent. Frågor som dyker upp är;

  • Hur ska man lyckas hålla samman allt arbete med övriga myndigheter och näringsliv, då merparten av dem trots allt finns i Stockholm?
  • Och hur ska man, på ett kompetent sätt, lyckas med konststycket att utveckla en relativt ny verksamhet där merparten av nyckelkompetensen rekryterats in till Stockholm?

Risken är i alla fall överhängande att man tappar viktig styrfart i detta, för svensk välfärd, så angelägna och prioriterade arbete. Man kan tycka att resurser borde användas bättre än att flytta en fungerade myndighet ut från Stockholm. En myndighet som kommit långt i rekryteringen av nyckelkompetenser och precis börjat få upp tempot i arbetet för att uppnå regeringens mål om att bli världsledande inom ehälsa.