På god väg mot värdeskapande välfärdsteknologi

Vilken härlig energi vi lyckats skapa i våra välfärdsteknologi-möten! Gårdagens möte, den andra etappen på ”Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg – en kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi”, utgjorde inget undantag. Värt att lyfta fram från de inledande presentationerna tycker jag var den undersökning som visar att 47 % av ungdomarna i studien aktivt vill delta i utvecklingen av medborgartjänster och 43 % vill bidra ekonomiskt till nya digitala tjänster. Det finns gott hopp om ett framtida digitalt engagerat Sverige – bara vi kan behålla dessa ungdomar här!

Efter fem inspirerande inspel om värdeskapande genom digitalisering bubblade rummet av idéer och tankar, i utvecklande dialoger kring hur vi ska få digitalisering inom vård och omsorg att hända. Samtalen var så engagerade att inte ens en kaffepaus kunde få samtalen att klinga av eller sluta.

Bland annat sas det att:

  • Digitalisering är en nationell fråga. Det borde vara förbjudet att bara digitalisera inom ramen för en kommun eller ett Landsting.
  • En minister borde utses som ansvarig för all digitalisering.
  • Digitaliseringen tar sin utgångspunkt i individers behov, eller borde åtminstone göra det.
  • Digital inkludering är ett nyckelbegrepp.
  • Standardisering av teknik såväl som begrepp behövs.
  •  Legala strukturer måste vara tidsenliga.

Frågor som kvarstår:

  • Hur länge ska vi tappa position gentemot omvärlden? Vi behöver inte gå längre än till våra grannländer för att lära oss mycket idag!
  • Vem är beredd att hålla ihop, leda och ta ansvar för frågor kring e-hälsa och välfärdsteknologi på nationell nivå?

Som vanligt ses vi i framtiden – nästa etapp av Kunskapsresan äger rum den 4 oktober. Men först gör vi en avstickare till Visby, för naturligtvis tänker vi prata välfärdsteknologi under Almedalsveckan också i år. Allt om upplägget kring detta kommer inom kort.

Stay tuned!