Skolans digitalisering får äntligen den uppmärksamhet den förtjänar!

I förra veckan ett handfast förslag till digitaliseringsstrategi. Idag tydliga besked från ledande skolrepresentanter från båda blocken. Politiken och skolväsendet börjar nu fatta grejen om digitalisering.

I förra veckan presenterade Skolverket ytterligare en del i arbetet med att, på regeringens uppdrag, ta fram en digitaliseringsstrategi för skolan. Ett förslag till vision med tillhörande strategi uppdelade i fem områden presenterades. De inledande visions- och strategi-formuleringarna är föredömligt kortfattade och, för att vara skriven på ”Skolverkska”, hyfsat tydliga. Med lite välvillig redigering handlar de fem områdena om följande:

  1. Programmering och digital kompetens ska in i läroplanen
  2. Rektorer och lärare ska höja sin digitala kompetens
  3. Alla i skolan ska ha tillgång till bra verktyg (hårdvara, infrastruktur)
  4. Både undervisningen och administration ska utnyttja digitaliseringens möjligheter (metoder, system, läromedel)
  5. Strategin ska följas upp och stödja forskning

Strategin ska vara fullt utrullad år 2022. Det kan tyckas vara långt fram i tiden, men går att tolka som att det är senast då sista svansen ska vara ombord. De viktiga åtgärderna ska sättas i verket på en gång.

För IT&Telekomföretagens del, och för den arbetsgrupp under vårt IT-kompetensråd som jobbat med frågan, har ledarskapet varit den viktigaste frågan. Den får beskärd uppmärksamhet i strategiförslaget, bl.a. genom skrivningar om att digital kompetens ska bli en obligatorisk del i rektorsutbildningen. Dess betydelse kan dock inte tillräckligt understrykas.

Att skolans digitalisering nu har fått den prioritet den kräver blev mycket tydligt på det frukostseminarium om IT-kompetensbristen som IT&Telekomföretagen och Business Region Göteborg tillsammans arrangerade nu på fredagsmorgonen, på Lindholmen Science Park i Göteborg. På seminariet deltog två ledande skolpolitiska företrädare för de båda blocken, göteborgspolitikern Cecilia Dalman Eek (S) och moderaternas utbildningspolitiske talesperson Camilla Waltersson Grönvall.

Undertecknad inledde med en presentation om kompetensbristen (se nedan), där jag avslutade med att lyfta fram de insatser vi vill se inom skolområdet: Ledarskap, programmering och samverkansinsatser i stil med Next Up. Detta följdes av vittnesmål från branschrepresentanterna Hamid Samadi från Solid Beans och Barbro Lien Rönn från Hogia, som tillsammans underströk betydelsen av satsningar på innovation, programmering tidigt i skolan och samverkansinsater med företag.

I den efterföljande diskussionen med politikerna underströk Cecilia Dalman Eek ledarskapets betydelse, där hon bl.a. lyfte fram ett Vinnova-stött projekt där 30 rektorer i Göteborgsregionen får ett kompetenslyft i hur de ska bedriva programmeringsundervisning. Camilla Waltersson Grönvall å sin sida kunde glädjande konstatera att hennes parti och allianskamrater nu helhjärtat ”fattat grejen” rörande digitaliseringens betydelse även för skolan, och båda politikerna underströk betydelsen av programmering tidigt i skolan och att främja samverkansinsatser av olika slag mellan skola och företag – inte bara begränsat till prao.

Frågan om hur programmering ska föras in i läro- och kursplaner har Skolverket ännu inte presenterat – det kommer den 30 juni – men verket har redan flaggat för att det kommer att bakas in som en del i matematik- och fysikämnet. Camilla Waltersson Grönvall är kritisk till detta och tycker att det borde vara ett eget ämne. IT-kompetensrådets arbetsgrupp är dock tveksam till det; det viktiga är (som framgår i den skrivelse vi överlämnade till Skolverket i december 2015) att programmeringens och den övriga digitala (skapar-)kompetensen lyfts in brett i många ämnen, och ännu viktigare, att lärare utvecklar sin kompetens inom området.

Även genusfrågan fick sin beskärda del av uppmärksamheten på frukostmötet, där deltagare från det nybildade nätverket SystemTjej (med den f.d. Next Up-lagledaren Sarah Söderberg som grundare) efterlyste fler företagsgemensamma satsningar på att få in tjejer till IT-yrkena.

Till följd av det stora intresse för kompetensfrågan vi upplevde idag kommer BRG och IT&Telekomföretagen att bjuda in till ett uppföljande seminarium med fokus på högre utbildning senare under våren – håll ögonen öppna och följ båda organisationerna!