PTS tydliga kring avgörande frågor om bredbandsutbyggnad

Igår höll PTS sin årliga marknadsdag – ett välbesökt arrangemang där myndigheten berättar om aktuella frågor ur sin breda portfölj och samtidigt erbjuder en mötesplats för alla aktörer som intresserar sig för och verkar på marknaden för elektroniska kommunikationer. För mig, som arbetat på flera av myndighetens avdelningar under många år, är marknadsdagen också ett tillfälle att träffa gamla kollegor och få ta del av information om vad som är på gång på olika håll. Och gårdagen gjorde mig inte besviken, utan glad och stolt över den energi och det goda vilja till att bidra till marknadsutveckling och en väl fungerande konkurrens som flera av gårdagens talare utstrålande från scenen.

Som företrädare för telekombranschen och många bredbandsnätsbyggare och investerare gjorde det mig särskilt upplyft att myndigheten var tydlig i några av de frågor som vi tror är avgörande för att så många som möjligt ska få ta del av så prisvärda och kvalitativa tjänster som möjligt. Kristina Mellberg, enhetschef på PTS Konkurrensavdelning, tydliggjorde bland annat:

  • att fokus på konkurrens på en så oförädlad nivå som möjligt gynnar slutkunderna bäst
  • att offentligt ägda nät ska agera med försiktighet när privata intressen finns
  • Och att de gemensamma principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet ”i högsta grad är relevanta idag”.

Givetvis är dessa tydliggöranden inga nyheter, men när PTS som expert- och tillsynsmyndighet med uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i hela landet talar så klokt så finns all anledning att lyssna igen!