Fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörers varsel

Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer.

– Våra motparter har förklarat att det bara är genom en överenskommelse om kompletterande avsättningar till ITP som de varslade stridsåtgärderna kan undvikas. Men i de företag där ITP-planen gäller råder fredsplikt i pensionsfrågor. Enligt MBL 41 § får arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte vidta eller delta i stridsåtgärd, om den strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal, eller om åtgärden syftar till att ändra i avtalet, säger Almegas chefsjurist Jonas Stenmo.

Om Unionen och Sveriges Ingenjörer, trots denna fredspliktsinvändning, ändå vidtar de varslade stridsåtgärderna kommer Almega att begära skadestånd och/eller vidta andra rättsliga åtgärder.

(Texten är ursprungligen ett pressmeddelande från Almega)

Relaterat

IT-avtalet

Motparter: Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek)
Omfattar 830 företag, med drygt 50 000 anställda som arbetar inom IT-sektorn.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Anna Romare

Telekomavtalet

Omfattar 120 företag med 20 000 anställda inom telekomsektorn.
Motparter: Unionen, Akademikerförbunden (Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek), Seko och Ledarna.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Stefan Lennström