Fra olje till AI

Tidigare i veckan deltog jag vid vår norska systerorganisation, IKT-Norges, årskonferens. Temat var omställning, tillväxt och framtidens arbetsliv. Från branschens håll menar man att Norge som nation måste gå från en resursekonomi till en kunskapsekonomi. Oljan kommer fortsatt att vara en viktig del av norsk ekonomi – i alla fall för en överskådlig tid framöver – men framtidens produktivitetstillväxt kommer snarare att ske i omställningen av industrin, näringslivet och offentlig sektor. Och den omställningen stavas digitalisering och här fyller självfallet den norska IT-näringen en central roll.

 

Detta var något som alla i församlingen verkade överens om. Inte minst den norska finansministerns Siv Jensen som inledde dagen med att tala om hur avgörande det är för norsk ekonomi och norska konkurrenskraft att man vågar vara tillräckligt offensiv i de omställningssatsningar som krävs för att nyttja digitaliseringens potential. Hon menade på att Norge inte längre kan förlita sig på oljan. För att säkra en stark produktivitetstillväxt som ska generera ny arbetsplatser, skapa ekonomisk tillväxt och finansiera välfärden, måste Norge våga gasa in i de omställningar som digitaliseringen för med sig. Alternativet finns inte, menade Jensen.

Som svensk var det inte svårt att känna sig en smula avundsjuk på mina norska kollegor när jag lyssnade till finansministerns budskap. Jag hade väldigt gärna sett att vår egen finansminister också prata om dessa frågor med samma övertygelse och driv. Eller att någon av de svenska ministrarna (IT-ministern möjligtvis undantagen) satt digitaliseringen högst upp på sin politiska agenda.

Finansministerns budskap förstärktes sedan under dagen genom en rad inspirerande talare; inte minst representanter från andra branscher som vittnade om hur man medvetet tagit beslut om digital omställning, eller som Anette Mellbye, Adm. Dir för Aftenposten mobil uttryckte det:

”digitalisera eller dö”

I väntan på att Magdalena Andersson ska ta samma framträdande roll i digitaliseringsutvecklingen som hennes norska kollega, får vi glädja oss åt att vi från och med den 1 augusti kommer att kunna göra skatteavdrag för hjälp med IT-tjänster i hemmet. Man kan nog inte direkt kalla det för att gasa, men iaf ett litet, litet steg i rätt riktning. Och gott så.