Även en IT-minister har avgått

I måndags avgick sr Mehmet Kaplan (MP). Mest känd som bostadsminister. Betydligt mindre känd i sin roll som IT-minister. Detta har framgått tydligt de senaste dygnen. Att bostadsfrågan är en av politikens allra största utmaningar just nu råder det naturligtvis inga som helst tvivel om. Bristen på bostäder – inte minst hyresrätter – påverkar också vår bransch negativt. Inte minst försvårar bostadsbristen väsentligt företagens möjligheter att konkurrera om och attrahera den kompetens som finns utanför Sverige. Som de bägge Spotifygrundarna nyligen uttryckte det: ”Att ställa krav på att unga människor som kommer till ett nytt land direkt ska köpa dyra bostadsrätter minskar attraktionskraften och är inte långsiktigt hållbart”. Ett uttalande som, med all rätt, fått mycket brett stöd.

Men också Kaplans andra ansvarsområde, dvs. IT, har mycket stor bäring på vårt samhälle och vår välfärd och borde därigenom prioriteras minst lika högt som bostadsfrågorna. Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten får allt större genomslag också långt utanför vår bransch.

Det är nu hög tid att denna insikt på riktigt landar också i vår regering. Någon måste ta på sig ledartröjan och tydligt peka ut vilken riktning vi önskar att politiken ska ta. Kalla denna någon IT-minister eller Digitaliseringsminister, huvudsaken är att hen har mandat att besluta, att förändra och att ställa krav på samordning och prioritering. Och allra viktigast: att detta mandat sträcker sig utanför IT-ministerns eget bord. Som jag skrivit och sagt många gånger tidigare, och som jag enträget fortsätter upprepa: att ta vara på och rätt nyttja digitaliseringen kräver inte bara handlingskraft, mod och vilja från politiskt håll, det kräver också samordning.

Tillfälligt är vår ”någon” sr Mikael Damberg, som per i måndags tog över ansvaret för IT-politiken. Hur länge denna tillfälliga lösning kommer att råda vet vi ännu ingenting om. Men klart står i alla fall att IT- och digitaliseringsfrågorna är i stort behov av ägandeskap och ledarskap.

När Stefan Löfvén nu ska hantera Kaplans ministerportfölj finns en ypperlig möjlighet att ”göra om och göra rätt” och äntligen ge digitaliseringsfrågorna det fokus och den enskilda ministerpost de förtjänar!