Konkreta jobberbjudanden krävs för hitta asylsökande

Under snart ett halvår har det varit stort pådrag på frågan om att matcha IT-kompetenta asylsökande med de stora behov som finns i IT-branschen. Än så länge har lite hänt. Hindren är många och det finns ingen magisk kula som löser dem. Vad som behövs i ett första steg är en framgångsberättelse.

Under hösten 2015, när antal asylsökande började öka kraftigt, steg också intresset från olika IT-aktörer för att se om de kunde lösa sina stora kompetensbehov och samtidigt göra en insats för integrationen. Två möten ordnades runt jul i regi av IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, där förhoppningen bl.a. var att någon form av matchningsaktivitet i samarbete med Migrationsverket kunde arrangeras.

I februari 2016 lanserade LinkedIns Norden-organisation plattformen Welcome Talent, där svenska arbetsgivare som vill erbjuda asylsökande och andra utrikesfödda praktik och arbete kan presentera sig, och där asylsökande kan skaffa sig kunskap om hur man lägger upp en bra profil på LinkedIn.

I tisdags 8/3 träffade IT-kompetensrådets ordförande Carl-Johan Hamilton och jag representanterna från LinkedIn som ansvarar för Welcome Talent-satsningen. De kunde berätta att det varit en del utmaningar att nå ut bland de asylsökande om plattformens existens och samtidigt vikten av att företag runt om i hela Sverige deltar i initiativet och erbjuder praktikplatser eller jobb.

Slutsatserna från mötet, som också ger riktningen för vägen framåt, blev följande:

  • Att engagera asylsökande är en fortsatt stor utmaning då de exempelvis finns utspridda geografiskt över hela Sverige.
  • Det grundläggande problemet är att identifiera och komma i kontakt med de IT-talanger som finns. Att de befinner sig långt bort ska inte vara ett oöverstigligt hinder, det går att använda Skype, göra programmeringstest på distans m.m. De praktiska problemen med resor och boenden ska kunna gå att lösa, bara ett konkret case – uppdrag/praktik/jobb – finns.
  • Ett sätt att uppmuntra kontakt blir därför att hitta ett framgångscase som inspirera både asylföretag och asylsökande. Vi uppmanar därför alla företag att som har konkreta jobb- eller praktikerbjudanden att anmäla sitt intresse via Welcome Talent.