Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg

Äntligen! Nu är vi igång med vår kunskapsresa med Arena Välfärdsteknologi – den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg som vi genomför tillsammans med SKL. Det första av fyra stopp på resan kännetecknades av inspiration, utvecklande dialog och diskussioner mellan representanter för marknadens många aktörer. Här möttes riksdagsmän, landstingsledamöter, akademi, äldreomsorg, socialtjänst och våra medlemmar – en utvecklande smältdegel med digitaliserings möjligheter i fokus.

Dagen inleddes av fyra inspirerande talare, som alla bidrog med varsin frågeställning som utgjorde underlag för eftermiddagens diskussioner. Och så kom Dagny, numera välkänd bloggerska med drygt 100 års livserfarenhet och inspirerande insikter om vilka möjligheter digitaliseringen rent konkret öppnar också för den äldre generationen!

Personligen fick jag med mig många härliga tankar från deltagarna, som inte minst bekräftar att vår tanke om ett nationellt övergripande Forum för välfärdsteknologi ligger helt rätt i tiden. Enigheten om att ”någon” bör ta ett helhetsgrepp kring samhällets digitalisering är stor. Vem denna ”någon” är kommer säkerligen att utkristalliseras under Arenans fortsatta kunskapsresa.

Den återkoppling jag fått från deltagarna visar på att tankeprocesserna har startats, några exempel:

  • ”Vad betyder det för mig och min ‘business’  att Sverige är ledande i världen på att utnyttja digitalisering – hur ser min ’the perfect world’ bild ut?”
  • ”Talarnas olika perspektiv var lysande och borde upprepas för fler – på något sätt.”
  • ”Från Grunkor (internet of things), över organisering (delningsekonomi), samhällsvisionen (helt rätt att ta upp eftersom det är något alla måste förhålla sig till), och så Dag och Dagny.”
  • ”Metaforen Dagny för fram allt det viktiga; meningen med livet, acceptans för olika förhållningssätt och så vidare.”

Visst kan vi tillsammans se fram emot nästkommande inspirerande och insiktsgivande etapp på kunskapsresan med Arena Välfärdsteknologi den 16 maj!

Ps. Läs gärna Dagnys blogg om mötet här – härligt och träffande.