Två steg fram, ett steg tillbaka…

Igår gick remisstiden ut för den promemoria som föreslår en utvidgning av nuvarande RUT-avdraget. Förslaget, som är en del av den blocköverskridande överenskommelse kring migrations- och integrationspolitiken som presenterades i slutet av oktober, innebär att även IT-tjänster (s.k. RIT-avdrag) från och med den 1 augusti ska inkluderas i skatteavdraget

I vårt remissvar ställer vi oss självklart positiva till denna utvidgning. Det är ju något som vi arbetat för i flera år och något som inte bara kommer att öka efterfrågan för denna typer av tjänster bland våra medlemsföretag, utan också öppna upp för en helt ny marknad. Utan en skattesubvention har helt enkelt priset för slutkonsumenten varit för högt, varpå intresset att köpa dessa tjänster i princip varit obefintliga. Men när nu kostnaderna halveras kommer garanterat köpviljan att öka – det visar inte minst den Demoskopundersökning som vi och Almega lät genomföra för något år sedan.

Det är mao två stora steg framåt mot möjligheten att göra skatteavdrag även för IT-tjänster i hemmet. Väldigt glädjande!

Dock delar jag också den oro som såväl Almega som Företagarna men också Arbetsförmedlingen flaggat om; Taket för hur mycket man får dra av när man anlitar RUT-tjänster sänktes ju vid årsskiftet från 50 000 till 25 000 kronor. Denna nivå föreslås ligga fast, föreslagna utvidgningar av avdraget till trots. Risken är helt enkelt att vissa kommer att slå i taket på 25 000 kronor och då inte efterfråga tjänsterna lika mycket som de skulle göra om taket låg på 50 000 kronor. De konkreta följderna av detta kan bli att man tvingas att välja mellan städ eller trädgårdstjänster å ena sidan och hjälp med att installera den nya routern eller operativsystemet å den andra. Då kommer även de effekter som man önskar åstadkomma på arbetsmarknaden med en utvidgning av avdraget – dvs fler jobb – inte att inträffa i samma utsträckning.

Ett steg tillbaka…