”Teknikintresserade” tjejer vill inte alls jobba med teknik

Goda nyheter! Många tjejer är faktiskt teknikintresserade. Dåliga nyheter! Att ”jobba med teknik” är den minst intressanta faktorn bakom val av yrke, även hos de teknikintresserade tjejerna.

”Vi drar igång projektet X som ett led i att öka teknikintresset hos framför allt flickor för att på sikt ändra könsobalansen i branschen”. Hur många satsningar, initiativ, projekt och kampanjer har inte dragits igång på det temat de senaste årtiondena? För att sedan med oförställd förvåning konstatera att inget händer, att andelen kvinnor i de tekniktunga utbildningarna, branscherna och yrkesrollerna är oförändrat usel år efter år.

En ledtråd till varför inget händer kan man få om man studerar de attitydundersökningar som Ungdomsbarometern gör. I en brett upplagd undersökning år 2015, beställd av Teknikföretagen, ställdes ett antal frågor om utbildning och yrkesval till 8000 ungdomar i åldrarna 15-24 år. För den som månar om att få fler tjejer till teknikyrken är det framför allt tre slutsatser man bör ta till sig:

  1. En stor andel av tjejerna, 37 %, svarar att de är intresserade av naturvetenskap och teknik (alternativ 4+5 i skala där 5 är ”mycket intresserad”). Teknikintresset finns alltså.
  2. Men: När tjejerna som är intresserade av natur/teknik får svara på frågor om utbildningsval är det jämnt skägg mellan ingenjörsvetenskap/teknik och data (38%), medicin och farmaci (36%), naturvetenskap (36%)  och samhällsvetenskap (som bl.a. inkluderar juridik – 35%). För de natur/teknikintresserade killarna dominerar ingenjörsvetenskap/teknik och data (66%). För tjejernas del är det alltså annat som konkurrerar.
  3. VIKTIGAST: När ett antal faktorer räknas upp som avgörande för val av framtida arbete/arbetsplats så kommer alternativet ”att jag får arbeta med teknik” på en klar sistaplats, ÄVEN bland tjejerna som uppgett att där intresserade av naturvetenskap och teknik.

Att insatser för att ”höja teknikintresset” för att locka tjejer till IT-yrken därmed skulle vara bortkastade är kanske att dra det lite för långt. Helt klart är dock att ett annat fokus krävs, dels för att intresset faktiskt redan finns, dels för att teknik i sig verkar vara i stort sett irrelevant för valet av yrke.

I diagrammet nedan framgår svaren kopplade till punkt 3 ovan. Vill man som teknik-/IT-arbetsgivare locka tjejer till sina arbetsplatser är det alltså helt andra faktorer man ska fokusera på: att få arbeta med det man verkligen är intresserad av (vilket tydligen inte är teknik), ha kul på jobbet, bra balans arbete/fritid, bra chef m.m.. Notera att dessa faktorer är viktigare än ”arbeta med teknik” även för de flesta killar.

Ungdomsbarometern_Arbetsplatspreferenser_inringat 2_dec -15

Vad kan man göra då? Ett enkelt svar är att möta ungdomarna och låta dem att uppleva hur arbetena är på riktigt. Visa på det sociala sammanhanget. Visa på vilka sätt man genom företagets produkter och tjänster skapar nytta för sina medmänniskor och en bättre värld. Tekniken är, i precis lika hög grad som juridiken och medicinen som idag lockar tiofalt fler tjejer, ett medel för att uppnå olika former av självförverkligande och världsförbättring, inte något som intresserar i sig.

De här insikterna har vi haft med oss när vi skapat initiativet Next Up, som nu kör sitt tredje år i Stockholm och andra år i Väst-regionen. I Next Up får åttondeklassare från sammanlagt 19 skolor tävla mot varandra i att ta fram förslag på digitala lösningar på verkliga samhällsnyttiga problem, och möta både bolagen som jobbar med dessa och (kvinnliga) studenter som läser IT på högskolan. Syftet är inte att ”höja teknikintresset”, utan att ge en verklig bild av de inspirerande möjligheter på ett både personligt och samhälleligt plan som en IT-karriär innebär.

För de IT-bolag och andra IT-verksamheter som på allvar, långsiktigt, vill förändra både tjejers och killars attityder och val till IT-yrken, satsa på att vara med i nästa års Next Up! Kontakta mig redan nu så berättar jag gärna mer!

(Vill du veta mer om Ungdomsbarometerns undersökningar, kontakta Ulrik Simonsson)