”Välfärdsteknologi skapar bra förutsättningar för våra medborgare”

Det är vi helt överens om, jag och Niklas Sundler som är Business Developer Executive på TeliaSonera, och som jag har bett berätta lite mer om hur han ser på välfärdsteknologi.

Niklas har tidigare varit IT-Direktör Region Skåne och är aktiv i vår Arena Välfärdsteknologi – ett forum där vi på IT&Telekomföretagen sammanför representanter för företag med beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg i syfte att få fart på användningen av IT-tjänster där de verkligen kan göra nytta. För samtidigt som medvetenheten om att vi måste effektivisera dessa sektorer för att klara kommande vård- och omsorgsbehov och svårigheterna att rekrytera personal, så har det hittills varit svårt att få riktig fart på användningen av IT-tjänster i vården och omsorgen. Det startas massor av bra projekt, men alldeles för få leder till en spridd användning. Genom bland annat Arena Välfärdsteknologi hoppas vi skapa större förståelse kring de utmaningar vi står inför och vad som kan göras åt dem, och utveckla former för samarbete mellan köpare och leverantörer.

I filmen svarar Niklas både på varför välfärdsteknologi är viktigt och bjuder på bra och konkreta exempel på vad välfärdsteknologi kan vara. Häng med!