Snabbt beslut om lägre energiskatt för datacenterverksamhet viktigt för Sveriges konkurrenskraft!

I höstas presenterade utredningen om sektorsneutral och konkurrenskraftig energiskatt på el sitt förslag. Glädjande nog föreslog utredningen en lägre energiskatt för datacenter: 0,5 öre per kWh istället för dagens 29,4 öre kWh, vilket är en ganska avsevärd skillnad. Att ett beslut i enlighet med förslaget fattas redan nu i vår är av yttersta vikt för att Sverige inte ska tappa etableringar till andra länder.

Sedan lång tid tillbaka har tillverkningsindustri haft den lägre skatten på el jämfört med vanliga konsumenter och all övrig näringsverksamhet. Syftet med den rabatterade skattenivån var att skapa internationell konkurrenskraft genom att ha en skattenivå jämförbar med andra länder. Sedan dess har mycket hänt – både med näringslivet och skattesatser och elpriset. Idag är det inte enbart traditionell industri som är stora elförbrukare och internationellt konkurrensutsatta, utan även hela it-sektorn och dess serverhallar.  Det var med andra ord hög tid för en förändring, något som både vi och andra aktörer efterfrågat under flera år.

I vårt remissvar är vi naturligtvis positiva till sänkningen, och vår målsättning har varit att så många medlemsföretag som möjligt omfattas av denna.  Dock innebär förslaget att den lägre nivån enbart gäller anläggningar av en viss storlek, en installerad effekt på minst 0,5 MW. Detta kan motiveras ur miljösynvinkel, eftersom större hallar i allmänhet är mer moderna och energisnåla än äldre och mindre hallar, men skapar gränsdragningsproblem för företag som ligger strax över respektive under denna gräns. Vilket naturligtvis inte är bra ur konkurrenssynvinkel. Vi föreslår därför en tilläggsregel som säger att man skall räkna ihop den totala effekten för företagets serverhallar och inte enbart se till varje enskild anläggning. På så sätt kommer fler av våra medlemsföretag upp till gränsen. Vi betonar också att det är viktigt att beslut fattas snabbt – så att inte Sverige tappar möjliga etableringar av större datacenters.

Våra nordiska grannländer har redan beslutat om sänkningar till motsvarande nivå. Men både Finland och Norge har beslutat om gräns på 5 MW för att få en lägre elskatt. Med tanke på det så ska vi vara nöjda med utredningens förslag och hoppas på att det nu genomförs så fort som möjligt!

Läs hela vårt remissvar här