”Rådet för offentlig upphandling driver på utvecklingen mot bättre offentliga affärer”

Strax före jul valdes Nina Lundgren till ny ordförande i Rådet för offentlig upphandling. Här svarar hon på fyra frågor om varför uppdraget engagerar henne.

Nina Lundgren, du är ny ordförande i Rådet för offentlig marknad. Hur känns det?
Det känns kul och spännande och jag tycker att vi har bra dialoger på våra träffar, med högt i tak och med många intressanta gäster. Jag hoppas att vi tillsammans får möjlighet att påverka de offentliga affärerna till det bättre.

Vad gör du till vardags?
Jag jobbar sedan 16 år på IBM, just nu med ansvar för upphandlingsbevakning och för de ramavtal vi har med offentlig sektor. Dessutom agerar jag rådgivare i frågor rörande upphandlingsregler, lämpliga upphandlingsförfaranden och allmänna LOU-frågor. IBM är stort och jobbet innebär många kontaktytor, vilket är kul och givande. När jag inte jobbar tillbringar jag helst tid med familjen.

På vilket sätt gör Rådet för offentlig marknad nytta tycker du?
Offentlig sektor upphandlar för enorma summor varje år, och vi i branschen kan hjälpa till att utveckla den offentliga förvaltningen, vilket kan ge betydande resursbesparingar, effektivare förvaltning och väl fungerande medborgartjänster. Rådet utgör ett forum för detta, där vi samverkar i syfte att påverka till det bättre och möjliggöra bättre offentliga affärer.

Vilken av rådets frågor känner du personligen mest engagemang för?
Svårt att välja en specifik fråga, men en av dem är definitivt så kallad osund strategisk anbudsgivning. Exempelvis ’enkronasanbud’, där leverantörer dumpar konsulttimpriserna, ibland även ned på minussidan, det vill säga kunderna får betalt för att köpa konsulttimmar av leverantören. Man utnyttjar alltså utvärderingsmodellers brister i syfte att tilldelas ramavtal med en förutbestämd strategi att sedan inte leverera dessa konsulter.

En annan fråga jag känner engagemang för är problematiken med överprövningar, mängden sådana och den tid ett överprövningsärende kan ta i våra domstolar, vilket i många fall resulterar i stora problem, främst för upphandlande enheter, men även för oss leverantörer.