Next Up: Så var de igång, de 1000 digitala talangerna!

Ettusen åttondeklassare i Stockholms- och Göteborgsregionerna ska under två månader ta sig an och hitta de bästa lösningarna på ett antal utmaningar kopplade till digitaliseringen av skolan. På finaldagarna i mars respektive april kommer två skolor stå som vinnare av Next Up, och med dem en bransch som vunnit på att öppna dörren till sina företag och visat på IT som en framtidsmöjlighet för både tjejer och killar.

I onsdags kickade vi igång Next Up Stockholm 2016 genom att företrädare för tiotalet partnerföretag, skolor och DataTjej-lagledare möttes för att dra igång tävlingen där drygt 500 åttondeklassare under två månader ska jobba med att hitta de bästa lösningarna på årets case. Den 7 april ska skolorna, representerade av sina lag där minst två av fem lagmedlemmar är tjejer, vara klara att presentera sina lösningar vid finalen i i Kista Nod. Vinnande skola går förutom äran hem med en prischeck på 15 000 kr.

Parallellt har också Next Up Väst dragit igång, med finaldag på Universeum i Göteborg den 22 mars.

Syftet med att genomföra och delta i Next Up är att på en och samma gång synliggöra IT-branschen och inspirera framför allt tjejer att tänka sig en framtid inom IT. Behövs verkligen det? Finns det inte redan tillräckligt många andra satsningar på samma sak, som GeekGirl, Kodcentrum, CoderDojo med flera? Ja och nej. Visst finns det många initiativ, och alla är viktiga. Men få av dem bär hela vägen fram till det kritiska ögonblick då ungdomarna kan sägas bestämma sin framtid: gymnasievalet. Genom att Next Up riktas till ungdomar i en ålder där intresset för IT och ”teknik” tenderar att mattas av, framförallt bland tjejerna, fyller tävlingen ett glapp och har i och med det en viktig roll att fylla.

Det vi ser i mer eller mindre grad saknas i de flesta initiativ, men som är Next Ups framgångsfaktorer, är:

  • Kopplingen till yrkesidentiteten, där eleverna får insikter i vilka sociala och varierade yrken som finns i branschen.
  • Kopplingen till skolan, som innebär att vi når alla elever i ”rätt” ålder innan gymnasievalet.
  • Möten med kvinnliga förebilder, både från högskolevärlden genom samarbetet med DataTjej och företagsvärlden.
  • Den långvariga exponeringen: två månader av klassrumsarbete med studentförebilder, studiebesök på företag, workshoppande med, och presenterande för, branschexperter.

Med Next Up hoppas vi kunna åtgärda det avsmalnade intresset i tonåren, (illustrerat i figuren nedan).

Next Up påverkan studieval_jan -16

Hela framgången med Next UP bygger på våra partners insats i form av både arbetstid och pengar – ett stort tack till Cybercom, Ericsson, Hogia, IFS, Volvo,  Academic Work, Atea, Basefarm, Capgemini, Comhem, Framtiden, IBM, IP Only, Ius Innovation, Lindholmen, Paradox Interactive, SAS Institute, Sigma, Tieto, Tripnet och Västtrafik!

Vi vill under åren som kommer skala upp till fler skolor och fler regioner, och välkomnar företag, stora som små, att engagera sig för de framtida digitala talangerna! Följ oss gärna på nextup.se och/eller kontakta mig!