Hennes mål: Flexiblare kollektivavtal för svenska IT-företag

– Vi vill värna kollektivavtalet, vi tror att det är en bra modell, men vi vill att de ska vara mycket mer flexibla säger IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson i en intervju för Arbetsmarknadsnytt.se

Anne-Marie Franssons budskap är tydligt. Om företagen inte anser att kollektivavtalen är en fungerande lösning väljer de bort dem. Därför är det högprioriterat de avtal som snart ska förhandlas fram blir mer flexibla och öppnar upp för fler lokala överenskommelser. Annars kommer svenska företag med kollektivavtal få svårt att rekrytera.

-Endast 25 procent av företagen med fler än fem anställda har kollektivavtal. Man ser inte nyttan med kollektivavtalet, och det är en stor utmaning för oss.

Läs hela intervjun som publicerades på arbetsmarknadsnytt.se 2016-01-25.

Arbetsmarknadsnytt.se 460x267.jpg

Arbetsmarknadsnytt.se är en portal som drivs av Svensk Näringsliv. Här hittar du nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.