Avtalsförhandlingarna inledda!

Igår inleddes årets avtalsförhandlingar på IT och telekomområdet med överlämning av respektive avtalsyrkanden från Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna).

Vår målsättning är att bättre anpassa kollektivavtalen till dagens situation, med moderna, globala och kunskapsintensiva företag. Grunden i både arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal kommer från en tid då medarbetare var utbytbara och den huvudsakliga verksamheten fanns i Sverige. Så ser verkligheten inte ut idag – IT-branschen verkar sedan många år på en global marknad med global konkurrens. Det pågår en blixtsnabb teknikutveckling och vi har numera också en global arbetsmarknad, med stor konkurrens om framtidens talanger och medarbetare med spetskompetens.

Våra yrkanden för årets avtalsförhandlingar kan därför sammanfattas i ett behov av ökad flexibilitet för både företag och medarbetare. Vi vill dels få till ett löneavtal som inte innehåller någon fastlagd siffra för löneökningar, då vi anser att detta görs bäst upp i företagen med respektive medarbetare. Vi yrkar också på ökade möjligheter att göra överenskommelser med individuella medarbetare, både när det gäller arbetstider och olika typer av ersättningar.

Vi ser också att omställningsfrågorna är av stor betydelse för branschen. Global konkurrens och snabbt växlande krav från kunder gör att företag ofta måste kunna ställa om sin verksamhet med kort varsel. LAS turordningsregler från 70-talet utgör ett hinder för detta och vi yrkar därför på en förbättrad möjlighet att göra avsteg från dessa, för att ge större möjlighet till kompetensskiften och omställningar i företag.

Utöver dessa rena avtalsfrågor vill vi också tillsammans med våra motparter hitta former för att ge bättre möjlighet till integration av nyanlända, och andra människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Om Sverige skall dra nytta av digitaliseringens möjligheter, vilket är helt avgörande för vår framtida välfärd, så krävs en konkurrenskraftig IT- och telekombransch på plats i Sverige. Vi hoppas att vi tillsammans med våra motparter nu tar ett gemensamt ansvar för  kollektivavtalets utveckling inom branschen, till nytta för både företag och dess medarbetare. Branschen behöver avtal som fungerar i en global miljö, som är en konkurrensfördel för företagen, ger medarbetare en grundläggande trygghet och som också ger företagen bättre möjlighet att attrahera de mest kvalificerade medarbetarna.