Avtal -16: IT&Telekom­företagen kommenterar Unionens och Akademiker­förbundens yrkanden

Unionen och Akademikerförbunden yrkar gemensamt på ett-årigt avtal med en löneökning på 2,8 % om inte parterna i företaget kommer överens om annat. Unionen yrkar också på en garanterad löneökning till samtliga på 385 kr, vilket innebär att ca 40 % av det yrkade löneökningsutrymmet läggs ut generellt – lika för alla. Utöver detta kräver både Unionen och Akademikerförbunden generella avsättningar till extrapension, den så kallade Flexpensionen. Så här kommenterar IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson motparternas yrkanden:

– Den yrkade löneökningsnivån är självklart för hög vår bransch, där priserna inte har ökat de senaste tio åren.  När dessutom så stor del av det teoretiskt möjliga löneutrymmet skall vara generellt – lika för alla – blir det inte mycket kvar för individuella löneökningar. Det innebär i sin tur att lönerna pressas samman alltmer, vilket främst drabbar de med högst kompetens i företaget.

– IT&Telekomföretagen förhandlade bort de garanterade individuella löneökningarna redan 2010, och det vore naturligtvis ett stort steg tillbaka att införa dessa igen. Detta är en mycket viktig fråga för branschen, och tillsammans med frågan om Flexpension det som kommer bli svårast att hantera i årets avtalsrörelse.

– Det vi riskerar på sikt är att företag med kollektivavtal inte längre kan konkurrera om de bästa talangerna och därigenom riskerar att tappa i konkurrenskraft, en utveckling som varken företagen eller medarbetarna vill se.

Relaterat

IT-avtalet

Motparter: Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek)
Omfattar 830 företag, med drygt 50 000 anställda som arbetar inom IT-sektorn.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Anna Romare

Telekomavtalet

Omfattar 120 företag med 20 000 anställda inom telekomsektorn.
Motparter: Unionen, Akademikerförbunden (Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek), Seko och Ledarna.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Stefan Lennström