Avtal -16: IT&Telekom­företagen kommenterar Sekos yrkanden

Sekos yrkande på Telekom-avtalet för 2016 är en löneökning på 3,2%, jämfört med Unionen och Akademikernas 2,8%. Den garanterade löneökningen för alla skall vara 400 kr och lägstalönerna skall öka med 800 kr. Utöver detta skall lönetrappor införas efter ett visst antal år i arbetslivet.

Så här kommenterar IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Anne-Marie Fransson Sekos yrkanden:

– Efter att har tagit del av dessa yrkanden, så kan vi konstatera att Seko inte är speciellt bekymrade över konkurrenskraften i den svenska telekomsektorn. Kraven på löneökningar och villkorsändringar skulle innebära betydande kostnadsökningar för företagen – något som på sikt innebär att verksamhet och arbetstillfällen flyttar till andra länder alternativt att företag undviker att teckna kollektivavtal. Olika former av kundtjänst, nätövervakning och support går alldeles utmärkt att med teknikens hjälp hantera på distans. Och det är ju också den trend vi ser redan idag.

– Vi kan också konstatera att Sekos yrkanden skiljer sig avsevärt från övriga parter på avtalsområdet, både gällande lönenivå och villkor. Telekomavtalet är ett medarbetaravtal, vilket innebär att samtliga medarbetare på företaget omfattas av samma villkor för anställning, löner och pensioner. Företagen vill behandla alla medarbetare lika, det är ingen skillnad på olika kategorier av medarbetare och uppdelningen mellan arbetare och tjänstemän har helt spelat ut sin roll. I dagens företag är vi alla medarbetare och det har varit en viktig princip, som vi har värnat sedan avtalet först tecknades 1995.  

Men nu verkar Seko vilja gå en annan väg. När Seko nu yrkar på helt andra villkor än Unionen och Akademikerna, både vad avser löneökning, ersättningar och andra villkor,  kan vi bara tolka det som att Seko eftersträvar ett traditionellt arbetaravtal, hårt reglerat och med små möjligheter för både företag och individer att förhandla fram egna överenskommelser. Detta är en synnerligen olycklig utveckling, som inte gynnar varken företag eller medlemmar i Seko. 

IT-avtalet

Motparter: Unionen och Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek)
Omfattar 830 företag, med drygt 50 000 anställda som arbetar inom IT-sektorn.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Anna Romare

Telekomavtalet

Omfattar 120 företag med 20 000 anställda inom telekomsektorn.
Motparter: Unionen, Akademikerförbunden (Akademikerförbunden (Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna och Jusek), Seko och Ledarna.
Avtalet löper ut den 31 mars 2016.
Avtalsansvarig: Stefan Lennström