Startskott för initiativ där asylsökande med IT-bakgrund ska matchas in i IT-branschen

Idag genomfördes ett uppstartsmöte på IT&Telekomföretagen, där representanter från ca 15 IT-bolag diskuterade konkreta aktiviteter för att matcha in asylsökande med IT-bakgrund in i företagen. Som ett resultat kommer initiativet att följa två spår: Skapandet av av en digital plattform där asylsökande med IT-bakgrund kan lägga upp sina profiler, samt genomförandet av en pilot-matchningsaktivitet i samarbete med Migrationsverket. Målet är att ha genomfört ovanstående senast i februari 2016

Idag, den 22/12 2015, genomfördes ett uppstartsmöte på IT&Telekomföretagen, där representanter från ca 15 IT-bolag diskuterade konkreta aktiviteter för att matcha in asylsökande med IT-bakgrund in i företagen. Vid mötet deltog även Migrationsverket och ett antal andra intressenter inom området.

Som ett resultat kommer nu initiativet att följa två spår:

  1. Skapandet av någon form av digital plattform, troligtvis i samarbete med LinkedIn och dess nordiska organisation, där asylsökande med IT-bakgrund och fungerande engelskakunskaper uppmuntras att lägga upp sina profiler.
  2. Genomförandet av en pilot-matchningsaktivitet i samarbete med Migrationsverket, där en specifik kategori IT- eller telekomkompetens väljs ut där Migrationsverket bedömer att det finns ett tillräckligt antal kandidater bland de asylsökande.

Målet är att ha genomfört ovanstående senast i februari 2016.

Alla som på något sätt vill medverka, gärna genom att själva ta in asylsökande i det egna företaget eller den egna organisationen, är välkomna att följa LinkedIn-gruppen Matchning av IT-asylsökande våren 2016. Medlemmar i IT&Telekomföretagen (inklusive nätverksmedlemmar) är välkomna att gå med i organisationens IT-kompetensråd där både frågor kring utrikesfödda och även andra aktiviteter kopplade till IT-kompetensbristen diskuteras och genomförs