Myndigheten för delaktighet – vad gör de?

Vilka är Myndigheten för delaktighet, och vad har de med välfärdsteknologi att göra?

Myndigheten för delaktighet och IT&Telekomföretagen har ett gemensamt intresse av att Sverige nu får igång en väl fungerande marknad för välfärdsteknologi. Allra viktigast i myndighetens uppdrag är att de hjälper kommuner att komma igång med och verkligen förstå vad välfärdsteknologi är. Att de dessutom visar på hur man med hjälp av välfärdsteknologi kan skapa ökad trygghet och minska utanförskap gör dem till en viktig aktör även för medborgaren!

I dagens filmklipp låter jag Hans von Axelson som är utredare på MFD berätta mer om våra gemensamma utmaningar – häng med!