”Om vi kan samlas till en röst kan vi få makthavarna att lyssna”

Carl-Johan Hamilton, till vardags vd på Ants Code at Heart, och nu kandidat till ordförande för IT-kompetensrådet svarar på fyra frågor om varför IT-kompetensrådet engagerar honom.

”Du kandiderar till ordförande i IT-kompetensrådet. Varför?”

– Bristen på IT-kompetens är en mycket viktigt fråga för branschen och för Sverige och jag ser det här som en möjlighet att påverka. Vi är mitt i en fantastisk global omvandling av ekonomin vilket innebär förändrade förutsättningar och ett ökat behov av duktigt IT-folk. Det gäller framförallt ingenjörer som kan utveckla och underhålla både hårdvara och mjukvara. Om inte IT-branschen i Sverige lyckas locka till sig de individer som kan fylla dessa roller så kommer den stora tillväxten att avta och vi kommer att hamna efter. Skälet till att jag valt att engagera mig är för att jag tror att det finns frågor som vi kan jobba med tillsammans som bransch, och dels påverka varandra men även makthavare inom politiken och utbildningsväsendet att fatta beslut som gör att vi långsiktigt kan lösa frågan.

”Vad gör du till vardags?”

Jag brukar beskriva mig själv som fyrbarnsfar och entreprenör. Jag äger och driver ett bolag som heter Ants. Vår mission är att lösa resursfrågan för bolag med egen utveckling och i förlängningen för Sverige. På fritiden vill jag ju såklart vara med min familj och när vädret tillåter så spenderar jag gärna tiden med att segla.    

”Varför behövs IT-kompetensrådet?”

– Det finns ett antal frågor där det är svårt för enskilda bolag att påverka och det är därför IT- kompetensrådet behövs. Under 2016 planerar IT-kompetensrådet att driva frågor inom tre huvudområden. Det första är utbildningsfrågor där vi vill påverka omfattningen och innehållet i IT-utbildningar på olika nivåer. Det andra är branschens image och öppenhet där det framförallt handlar om förmågan att suga upp ungdomar, främst tjejer, utrikesfödda och kompetenser från andra branscher och länder.

– Det tredje området handlar om att driva frågor kring det offentliga regelverket för till exempel migration, personaloptioner och arbetsmarknadsregleringar. Alla dessa områden tror jag är bra exempel på frågor där det är svårt för enskilda bolag att påverka. Om vi kan samlas oss till en röst så hörs vi och kan få makthavarna att lyssna. Regeringens senaste satsning på digitalisering är ett bra exempel där rådets arbete fått effekt.

”Vilken av de frågor som IT-kompetensrådet har på sin agenda känner du personligen mest engagemang för?”

– För egen del är jag mest engagerad i branschens förmåga att få utrikesfödd kompetens att bli produktiv. Det handlar inte bara om att locka till sig rätt kompetens utan perspektivet hur man får personer att bli långvariga genom att inkluderas och fungera i nya miljöer är minst lika viktig. Där tycker jag att det har skett en revolution den senaste tiden med undantag för konsultbolagen. Även om IT-branschen är internationell så påverkas även den av globaliseringen och jag är övertygad om att detta kommer att ha stor betydelse för branschens och Sveriges utveckling framöver.

Som förälder känner jag även starkt för vikten av att vi lyckas förmedla till våra barn hur spännande det kan vara i IT-branschen. Tittar vi oss omkring så ser vi att det är utvecklare med visioner som håller på att förändra världen. Om man lär sig att förstå IT och använda verktygen så kan man vara en del av en utveckling som kommer att bli helt makalös kommande femtio år!