Initiativen för IT-asylsökande i Stockholm: Förenen eder!

Vi har två samtidigt pågående kriser med extra stark effekt i Stockholmsregionen: Dels en aldrig tidigare upplevd inströmning av asylsökande, dels en allvarlig brist på kvalificerad IT-kompetens. Bland de asylsökande finns många med IT-bakgrund. Tillhör man en IT-organisation med kompetensbehov och gör en aktiv insats för att ta in dessa IT-asylsökande i sina företag, så är det inte bara en stor humanitär insats utan också ett sätt att delvis lösa en av sina egna stora utmaningar. I krisen finns således också en möjlighet vi inte kan missa att ta vara på, av flera skäl.

IT&Telekomföretagen och dess IT-kompetensråd vill bidra både genom att själva göra, och stötta, sådana aktiva insatser. Vi har redan gjort sonderingar hos Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och bland de många privata initiativ som redan görs. Vi ordnade tillsammans med Stockholm IT Region ett frukostseminarium i tisdags där vi presenterade kompetensbristen och hade en diskussion kring vilka initiativ som finns och borde finnas, för att bättre tillvarata utrikesfödd kompetens.

Bland initiativ värda att lyfta fram har vi redan:

  • Migrationsverkets praktikverksamhet.
  • Incluso, som tillsammans med Stockholm Business Region (Stockholms stad) fått medel från Vinnova att söka upp asylsökande med IT-bakgrund i Stockholm
  • Refugee Tech, ett initiativ från startup-världen i Stockholm
  • LinkedIns Nordenverksamhet, som diskuterar insatser med Migrationsverket.

IT&Telekomföretagen har precis skapat en arbetsgrupp för de IT-bolag som har beredskap att ta emot praktikanter. Vi ska träffas strax innan jul för att diskutera hur vi tar nästa steg, troligtvis resulterar det i ett matchningsmöte med IT-asylsökande i samarbete med Migrationsverket i januari eller februari. Till arbetsgruppsmötet kommer vi också att bjuda in representanter för de olika ovan nämnda initiativen för att se hur vi kan samverka.

Ni som vill göra en insats, främst genom att erbjuda någon form av praktik eller anställning för IT-asylsökande, är välkomna att kontakta mig på fredrik.vonessen@almega.se. Låt oss nu göra vad vi kan!