Film: Frukostmöte om Kompetensbristen

Tillsammans med Stockholm IT Region höll vi i tisdags ett frukostseminarium om kompetensbristen i IT- och telekomsektorn och hur vi bättre tillvaratar utrikesfödd kompetens. Här kan du se hela seminariet i efterhand!

IT- och telekombranschen i Stockholm har ett stort behov av att rekrytera men begränsade möjligheter både att hitta och kunna anställa de människor med rätt kompetens som faktiskt finns, inte minst när det kommer till utlandsfödd kompetens. Trots kompetensbristen väntas utlandsföddas sysselsättning sjunka ytterligare från redan låga nivåer 2016 – vilket är både ett hot mot växande tjänsteföretags kompetensförsörjning och integrationen av utlandsfödda.

Sverige har Europas högsta sysselsättningsgap mellan utrikes och inrikes födda. Det drabbar enskilda individer, men också Stockholm som stad genom att företagens kompetensförsörjning och därigenom deras möjligheter att växa och utvecklas i staden hotas. Bland många nyanlända och andra utrikesfödda finns kompetens som skulle kunna tas tillvara mycket bättre. Så hur gör vi det? Vilka är hindren – och möjligheterna?

Agenda

Frukostseminarium – 8:00

Presentation:

Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen, presenterar rapporten ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn”:

Utan kraftfulla åtgärder förväntas ett underskott på 60 000 personer i branschen år 2020.
IT&Telekomföretagens konkreta förslag för att attrahera och ta till vara utrikesfödd kompetens.

Panelsamtal:

Vad upplever branschen? Hur ser IT-företagens behov ut, vilka hinder ser de, vilka goda exempel finns att ta efter? Vad är politikernas ansvar? Vilka möjligheter och utmaningar finns för att genomföra av branschens förslag?

Carl-Johan Hamilton, Ants – Code at Heart och IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd
Dinesh Nayar, Co-founder and Chief Executive Officer, Fyndiq
Tina Ghasemi (M) riksdagsledamot och tidigare styrelseordförande för STOKAB
Emilia Bjuggren (S), Arbetsmarknads- och idrottsborgarråd Stockholm stad

Moderator: Magnus Höij