Ett glädjande paket en månad före jul

Idag kom jultomten med ett tidigt paket: regeringen har förlängt Digitaliseringskommissionens uppdrag med ytterligare ett år, till den 31 december 2016. ”Genom att ge Digitaliseringskommissionen förlängt uppdrag vill regeringen försäkra sig om att digitaliseringens snabba strukturomvandling av samhället för med sig alla möjliga fördelar och minimerar dess nackdelar”, säger man i en kommentar till beslutet.

Det är verkligen glädjande att regeringen, till slut, insåg att det vakuum som skulle uppstått om kommissionen inte fått ett förlängt uppdrag och därmed upplösts vid årsskiftet, skulle ha inverkat mycket negativt på den pågående digitaliseringen av Sverige.

För digitaliseringen kräver inte bara handlingskraft, mod och vilja från politiskt håll, den kräver också samordning. Och här har Digitaliseringskommissionen, och kommer nu alltså också fortsatt, fyllt en stor funktion vad gäller just att samordna, prioritera och driva på de för Sverige mest prioriterade områdena för digitaliseringspolitiken.

Även om önskemålet om en mer långsiktig samordningsmodell med exempelvis en Digitaliseringsmyndighet liknande den danska Digitaliseringsstyrelsen fortfarande står högt upp på vår önskelista. Kanske nåt för påskharen att leverera..?