Välkommen Lars Lundberg, ny expert på välfärdsteknologi!

Lars Lundberg är ny näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, och kommer att arbeta med frågor som rör välfärdsteknologi och upphandling och bland annat ansvara för medlemsråden Arena Välfärdsteknologi och Rådet för offentlig marknad.

Vad har du för bakgrund?

Senast kommer jag från Stockholms Stad, äldreförvaltningen, där jag arbetat som IT-Strateg. Att vara IT-Strateg innebar att jag tittade in i framtiden för att se vilka digitala välfärdstjänster som skulle kunna biståndsbedömmas och då också levereras till de med behov. En förutsättning för detta är att det finns en infrastruktur på plats som säkert och stabilt klarar av att leverera tjänsterna. Det innebar att jag fick sätta mig in i infrastrukturfrågor samt börja kravställa på tekniska standards för digitala produkter och tjänster.

Parallellt med  detta blev jag projektledare för ett projekt – Stockholm Digital Care – vars syfte var att ge äldre ökad trygghet i hemmet samtidigt som marknaden för digitala produkter och tjänster skulle växa. Projektet involverade Södertälje-, Huddinge- och Nacka kommun samt Landstinget i Stockholms län.

Varför valde du IT&Telekomföretagen?

För att få arbeta nationellt med att påverka utvecklingen av välfärdsteknologi och offentlig upphandling.

Vilka frågor står överst på din agenda just nu?

Att sätta mig in i hur Almega och  IT&Telekomföretagen arbetar och lära känna medlemsföretagen och knyta kontakter med dess representanter!