Regeringens initiativ till digitaliseringsstrategi för skolan: Bismarck har lyssnat på oss!

Regeringen har uttryckligen tagit intryck av IT&Telekomföretagens synpunkter. En applåd för programmeringssatsningen. Återstår genomförandet, med fokus på ledarskapet.

”Vi varnade Bismarck flera gånger” är en skröna om hur en svensk landsortstidning på 1800-talet överskattade sin genomslagskraft. Genom ministrarna Fridolins, Hadzialics och Kaplans uttalade hänvisning till IT&Telekomföretagens synpunkter i deras utspel i går om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan kan vi konstatera att våra insatser varit allt annat än överskattade.

Till skillnad från Alliansens förslag till digitaliseringsstrategi (som kom efter att de lämnat regeringsmakten, märk väl), som även den genomsyrats av IT&Telekomföretagens idéer, så lägger regeringen även in en särskild satsning på programmering i sitt förslag. En applåd för det – även om vi gärna förespråkar det bredare begreppet datalogiskt tänkande.

Vi uppskattar också att ministrarna lyfter fram den IT-strategiska kompetensen hos skolledare som ett av satsningsområdena – ledarskapets betydelse kan inte nog understrykas.

Det vi saknar i regeringens utspel (som alltså handlar om ett kommande uppdrag till Skolverket) rör lärarutbildningarna, som är i behov av en genomgripande modernisering – framtidens lärare ska inte utbildas med gårdagens metoder. Bortsett från detta är det nog ”check” på det mesta som vi framförde i Beslutsboken för två år sedan.