Reformer för startups verkar riktigt Löfvande

IT&Telekomföretagen har länge lyft fram behovet av att mer aktivt stödja nya, kunskapsintensiva företag. Inte minst så att de har råd att anställa och behålla sin kompetens. Även om det uppenbarligen gått bra för många svenska digitala startups har det kanske snarare varit trots de regler som finns än tack vare dem.

Så är det nu det händer? Regeringen har idag meddelat att de kommer att:

  • snabbutreda skattsatserna på personaloptioner
  • se över hur det statliga riskkapitalet kan anpassas till nystartade bolag
  • förenkla arbetstillståndprocessen för rekrytering av specialister utanför EU
  • framöver bredda sitt remissförfarande till att bättre fånga upp små- och nystartade företags synpunkter.

Det lovvärda svenska Startupmanifestet verkar ha gjort stort avtryck hos näringsministern. Liksom förhoppningsvis även våra inspel om vad som krävs för att digitala tjänsteföretag ska blomstra i Sverige.

Just möjligheten att rekrytera nyckelpersonal (och lika viktigt, att ha råd att behålla dem) samt tillräckligt med kapital för att hålla sig flytande den första kritiska tiden är oerhört viktigt för startups överlevnadsförmåga. Därför finns det all anledning att berömma regeringens ambitioner. De känns mycket mer realistiska, ”pro market” och utsiktsfulla än rop efter nästa [valfritt sekelskiftesgammal industrikoncern].

Kul med en framåtblickande näringspolitik!