Lovande (S)kolpiruetter, men ingen fullfjädrad digitalisering ännu

Flaggningar för kodning på gymnasiet. Budgetsatsning på lärares kompetens. Stockholm får en programmeringskommission. Fortfarande väntar vi dock på en fullfjädrad digitaliseringssatsning, som omfattar rejäla insatser för både lärares och rektorers digitala kompetens och programmering på schemat i hela skolan.

De senaste dagarna har regeringen gjort en del spännande utspel kring skolans digitalisering. Under regeringens och parternas industrisamtal i fredags sa gymnasieminister Aida Hadzialic att en IT-strategi för skolan var på gång,  där kodning på åtminstone gymnasienivå skulle finnas med (muntligen sa hon att även grundskolan skulle omfattas). Igår tisdag presenterade regeringen välbehövliga satsningar på lärare, däribland en på specialpedagogisk kompetens. I en debattartikel i morse lyfte näringsminister Mikael Damberg och Stockholms-finansborgarrådet Karin Wanngård fram satsningar som görs på Stockholm som startup-stad, bland annat en programmeringskommission som ska utreda hur programmering kan få större plats i skolutbildningen.

En hel del är alltså på gång, men fortfarande är det ganska upphackat. Vad vi behöver se är en samlad digitaliseringsstrategi som både omfattar den digitala kompetensen i hela skolorganisationen (inte bara lärarna, utan även skolledarna och lärarutbildningarna) och kunskapsinnehållet, i form av programmering och digitalt skapande. Här önskar man att regeringen tar chansen och presenterar en sådan strategi redan nu till budgetpropositionen.