Ett steg närmare robust och framtidssäker infrastruktur

Att det är en hel del framtidssäker digital infrastruktur kvar att bygga innan alla i Sverige har tillgång till bra bredband är vi många som är överens om. Att denna infrastruktur inte bara ska byggas, utan också anläggas på ett kostnadseffektivt sätt och bli robust är något jag tycker är enormt viktigt – inte minst för att säkra att de resurser som investeras räcker till så bra bredband, till så många, som möjligt. Det tjänar hela samhället på.

 

Därför gläder det mig mycket att vi nu haft vårt första styrgruppsmöte i det projekt som PTS driver och där vi gemensamt – stat, näringsliv och intresseorganisationer – ska ta nästa steg i att skapa bättre förutsättningar för anläggning av robusta fibernät.

Som den robusthetsivrare jag är – inte minst efter de år jag inom ramen för regeringens Bredbandsforum drev robusthetsarbetsgrupperna – ser jag mycket fram emot arbetet och har stora förväntningar på resultatet.

Jag tror att projektet har alla möjligheter att göra skillnad och kommer att bidra till att vi bygger just den framtidssäkra digitala infrastruktur som Sverige behöver!