Danskarna har fattat grejen!

I dagarna besökte jag och mina kollegor på IT&Telekomföretagen Köpenhamn. Syftet var enkelt; att inspireras av de bästa på området! Och området jag pratar om är naturligtvis digitalisering.

Till skillnad från Sverige så har man i Danmark gått från att prata OM till HUR. Dvs. hur man snabbast, bäst och effektivast ska dra nytta av digitaliseringens positiva effekter. Inom sjukvården, skolan, i offentlig sektor i stort. Detta gör man målmedvetet och samordnat. Man har till och med en Digitaliseringsstyrelse vars uppdrag mycket handlar just om att samordna och driva på digitaliseringen av offentlig sektor. Styrelsen (motsvarande våra myndigheter), som ligger direkt under Finansdepartementet, har 185 anställda vars främsta uppgift att stärka tillväxt och produktivitet och säkra en effektiv offentlig sektor. Och lösningen till detta stavas alltså digitalisering. Det har tre danska regeringar, från höger till vänster, uttalat och understött under en rad år nu.

Och jag tror just att det är en av huvudorsakerna till att det händer så lite på samordnad nivå i Sverige. Någon (helst statsministern själv, så gjordes i Danmark redan 2008) måste ta på sig ledartröjan och tydligt peka ut i vilken riktning vi önskar att politiken ska ta. Denne någon måste också ställa krav på samordning och prioritering. Varför inte ställa krav på att alla politiska beslut som fattas inom regeringskansliet ska innehålla en digitaliseringsaspekt?! För precis som man pratar (med all rätt!) om att jämställdheten är en angelägenhet för hela regeringen, bör även digitaliseringen vara detta.

Medan vi i Sverige alltså fortfarande (!) diskuterar om digitaliseringen är ett bra sätt att möta framtidens utmaningar på (ta inte minst den debatt som efterföljde sen senaste PISA-undersökningen…), så bedriver man i vårt grannland redan verkstad. Där ligger man redan långt före i arbetet i att resurseffektivisera offentlig sektor i syfte att maximera varje enskild skattekrona, i syfte att möta framtidens demografiska utmaningar osv. Där ”vågar” politiker också prata om att mycket handlar om att helt enkelt säkra att skattepengarna kommer att räcka även i framtiden. Syftet är alltså inte bara att skapa ökad medborgarnytta utan också att få mer ”bang for the buck”.

I Danmark har som sagt statsminister efter statsminister satt detta högt upp på den politiska agendan. Till och med den danska drottningen nämnde digitaliseringens möjligheter i sitt årliga jultal förra året. Att just vår svenske kung skulle anamma detta i sitt tal, ser jag kanske inte som den allra viktigaste åtgärden men däremot att vår statsminister pekar ut en tydlig riktning för digitaliseringen av offentlig sektor – att gå från om:et till hur:et. Dags för Löfvén att också fatta grejen!