”Avtalsrörelsen kan bli komplicerad”

Tre frågor till Anna Romare, rådgivare och förhandlare på IT&Telekomföretagen, som just nu har stort fokus på strategi och förberedelser inför avtalsrörelsen 2016.

Hej Anna, du är förhandlare på IT & Telekomföretagen med ansvar för IT-avtalet, vad innebär det?

Det innebär dels att jag ger väldigt mycket löpande rådgivning, både gällande IT-avtalet och kring allmänna arbetsrättsliga frågor. Företagen vi hjälper agerar på en global marknad, vilket innebär att beslut ofta fattas om förändringar av olika slag. Jag biträder också medlemsföretag i olika tviste- och intresseförhandlingar, och så är det förstås också en hel del arbete med kommande avtalsrörelse.

Uppdraget som jag ser det innebär att ge bästa möjliga service till våra medlemsföretag och de företag som valt att inte ha kollektivavtal men har tecknat serviceavtal med oss. När det gäller tecknandet av nya kollektivavtal har jag det övergripande målet att de ska bli relevanta och moderna, både för arbetstagare och arbetsgivare och att de ska möjliggöra fortsatt verksamhet i Sverige. Om Sverige ska kunna behålla sitt välstånd, är det nödvändigt att företag väljer att bedriva verksamhet här.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

En vanlig arbetsdag innehåller en hel del telefonsamtal med medlemsföretag om vad som gäller för dem i olika situationer med arbetstagare. Jag träffar också många företag, både vid våra förhandlingar och då jag biträder dem i olika tviste- och intresseförhandlingar. Arbetet kräver också att ständigt hålla sig ajour med ny praxis och lagstiftning.

Vilka frågor står överst på din agenda just nu?

Ja, just nu är det förstås stort fokus på strategi och förberedelser inför avtalsrörelsen 2016. Det ser ut att kunna bli en ganska komplicerad historia.