Regeringen fattar grejen om yrkeshögskolan

I Almedalen lanserade IT&Telekomföretagen devisen Fatta grejen!, för att få politiker och andra att förstå att det här med digitalisering är något som påverkar allt och alla. Det är väl fortfarande lite si och så med regeringens digitaliseringsambitioner, men de har åtminstone fattat grejen när det gäller att satsa på yrkeshögskolan.

Den 17 augusti presenterade regeringen två initiativ kopplade till yrkeshögskolan: Dels en förstärkning av budgeten så att antalet platser på några år ska öka med 6000 till totalt 30 000 stycken, dels en departementspromemoria med förslag som bl.a. innebär att utbildningarna ska bli mer långvariga än idag. Båda initiativen är mycket välkomna.

Yrkeshögskoleutbildningarna har med åren utvecklats till att vara en mycket viktig kompetenskälla för IT-branschen. Succén till trots har utbildningsformen hanterats styvmoderligt av politikerna. Kanske för att den hanteras inom ramen för utbildningspolitiken, och att de ansvariga politikerna där inte har förstått hur viktig utbildningsformen är för närings- och arbetsmarknadspolitiken. I IT&Telekomföretagens rapport Akut och strukturell kompetensbrist i IT-och telekomsektorn från i mars i år fastslog vi att betydligt större satsningar behöver göras, och att man bör möjliggöra flera kursstarter än två för utbildningar som har oförändrat stor efterfrågan (idag får de normalt två år långa utbildningarna ges under max fyra år).

I den nya departementspromemorian föreslås att tre kursstarter ska bli regel, med möjlighet att medge upp till fem utbildningsomgångar om yrkeshögskolemyndigheten bedömer att att det finns ett långsiktigt behov på arbetsmarknaden.

Promemorian innehåller en hel del andra förslag, bl.a. att den regionala fördelningen av medel till yrkeshögskolan ska fördelas utifrån arbetslivets behov och inte, som nu, utifrån vad som är ur samhällssynpunkt lämpligt. Förslagen är på remiss till den 16 november, och IT&Telekomföretagens mer detaljerade synpunkter kommer att utarbetas inom ramen för IT-kompetensrådet, som har sitt nästa möte den 17 september. Vill du vara med och påverka, häng på!

Länk till förslag om stärkt budget

Länk till departementspromemoria och ökad långsiktighet i förutsättningarna för yrkeshögskolan