Microsoft är ett av tre värd­företag i Womentor 2015: sätter hårda mål för att nå en jämställd IT- och telekombransch

Microsoft har deltagit i Womentor i 9 år – och visar vägen framåt med tydliga och hårda mål för att nå jämställdhet. Andelen kvinnor på ledande positioner i IT- och Telekombranschen är 28 procent. På Microsoft är motsvarande siffra 42 procent och i Microsofts svenska ledningsgrupp är 4 av 11 kvinnor – en siffra som varierar från år till år då företaget är mitt uppe i en förändringsresa.

Microsoft Sverige har ett långsiktigt mål att uppnå 50 procent kvinnliga chefer och anställda över alla verksamhetsområden.

– Vi på Microsoft har långsiktiga och hårda mål för en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner – det har vi för att vi ser att det gör oss mer konkurrenskraftiga. Jämställdhet och mångfald skapar en företagskultur som främjar innovation och driver våra affärsmål. Vi vet att IT- och Telekombranschen har en utmaning på det här området och därför arbetar vi ständigt för att skapa förändring, säger Jonas Persson, vd Microsoft Sverige.

– Att vara med i Womentor är självklart för oss som företag då vi tillsammans med andra företag kan visa vägen framåt mot en jämställd IT- och Telekombransch.

Läs ett längre reportage om Microsofts förändringsarbete och deltagande i Womentor på womentor.se.

Womentor är ett verktyg för att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.