Projektsjukan breder ut sig – är svaret en epidemisamordnare?

Nyss hemkommen från Almedalsveckan kan jag konstatera, precis som mina kollegor gjort i tidigare blogginlägg, att digitaliseringen varit ett hett debatterat ämne i år. Kanske till och med det hetaste av dem alla. Självklart är detta något vi välkomnar med öppna armar. För digitalisering är inte en IT-fråga utan en fråga om välfärd, kompetensförsörjning, hållbarhet, konkurrenskraft…etc. etc. Men lika stor som glädjen är över att ämnet i alla fall nu debatteras även utanför IT-branschen, är frustrationen bland flertalet över att allt går så (j-drans) långsamt. På alla de seminarier jag närvarade vid – egna som andras arrangemang – pratades det om hur projektsjukan nästintill tagit över digitaliseringen av offentlig sektor. Det pratas om pilotprojekt här och eldsjälar där, om två-åriga projektplaner och enskilda kommuner, landsting och myndigheter som själva kör på i liten skala. Helt i avsaknad av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning.

Problemet är alltså inte att starta digitaliseringsprojekt, utan att samordna dessa och se till att de blir av nationell karaktär och planeras över en betydligt längre tidshorisont än ett par år. För digitaliseringen är inte något som vi ”blir klara med”, det är en ständigt pågående utveckling som kommer att ställa mycket av det vi vet idag, och många av de ordningar och system vi har etablerat fram tills nu, på ända.

För att inte Sverige ska tappa fart på digitaliseringsområdet, för att vi på allvar ska ta upp kampen om att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter, så måste vi se till att bekämpa den projektepidemi som för närvarande breder ut sig!

Detta kan bara göras genom samordning och samverkan. Jag är övertygad om att det bästa tillvägagångssättet vore någon form av digitaliseringssamordnare,  på lokal och på nationell nivå. Om det sedan är en minister med uttalat samordningsansvar för frågorna i regeringen, en Digitaliseringsmyndighet eller något helt annat, överlåter jag åt de bestämmande att bäst besluta om. Men att vi behöver samordning, i syfte att få ett slut på projektsjukan och på riktigt påbörja en hållbar och långsiktig digitalisering av offentlig sektor, kan vi inte kompromissa om.

Under Almedalsveckan drog vi vårt strå till stacken genom att lansera idén om ett Forum för välfärdsteknologi  i syfte att samla alla aktörer som på något sätt berörs av eller har med IT inom vården och omsorgen att göra. Samtliga aktörer sa ja till en fortsättning på plats. Detta är en form som är väl beprövad, som vi tror mycket på och som kan komma att få den välbehövliga effekt som så många länge efterfrågat – både på kort och på lång sikt, och framför allt på nationell nivå.