Mera digitalisering och IT-politiken ett steg närmare döden

Under förra årets Almedalen skrev jag att IT-politiken var död och att digitalisering var det nya svarta. I år tog 250, eller drygt 7 procent, av alla seminarier och events upp digitaliseringsfrågor (effekter av tillämpad IT om man så vill). Uppenbarligen verkar många ha ”fattat grejen”. Det vill säga att digitalisering är en strukturomvandlingskraft som påverkar allt och alla.

Där vi tidigare grälade om nyttan med internet, tillgång till data eller samhällets behov av teknikanpassning är de flesta nu rörande överens.

Hur digitaliseringen påverkar oss själva verkar svårare att få grepp på och enas kring.

Vilket är fullt naturligt med en teknik som påverkar så djupt och så brett, och som vi av naturliga skäl inte har någon tidigare erfarenhet av. Hela vårt samhället är organiserat utifrån andra förutsättningar.

Och någonstans där slutar digitalisering att vara en teknikfråga och blir en allmän samhällsfråga som handlar om hur vi samlar och bygger och delar kunskap och erfarenheter med varandra.

Oddsen för att spaningen om att vi inte kommer att ha en IT-minister inom några år ska falla in verkar ha blivit lägre sedan i fjol.