Fatta grejen i Almedalen

Under årets Almedalsvecka ville vi uppmärksamma och få till en diskussion kring vilka som fattat – och vilka som borde fatta – grejen.

 

almedalen15.jpg

Signering av banderoll Fatta grejen
Gästerna på IT-minglet adresserade vilka de tyckte skulle fatta grejen – eller vilka de menar redan fattar – genom att skriva på våra rollups. Bra underlag för diskussioner på plats, och för vårt fortsatta arbete i höst!
IT-minister Mehmet Kaplan inledningstalade på vårt seminarium ”Datadriven innovation genom offentligägd information”. Bland annat betonade han vikten av att ALLA statsråd har digitaliseringen högt upp på sin politiska agenda.

IMG_1809.JPG

Staffan Hanstorp, styrelseordförande IT&telekomföretagen, menade att ingen kanske riktigt fattat grejen men att alla borde!
Marie Silverstolpe Fattar grejen.JPG
Många av Almedalsbesökarna markerade tydligt att de fattar!

 

 

välfärd.jpg

 

itmingel.jpg