Alliansens IT-strategi för skolan: Ett ”om” för mycket, annars DÖ-säker

Alliansens förslag på nationell strategi för skolans digitalisering är lika lovande som den är angelägen. Det är glädjande att även Folkpartiet nu är ombord – vi glömmer gärna all tidigare senfärdighet, bara vi kör på. Med en ännu tydligare satsning på programmering i tillägg är regeringen välkommen att sjösätta initiativet till strategi – varför inte som en långsiktig DÖ-säker överenskommelse?

På onsdagen (10/6) presenterade Alliansen sitt förslag rörande en nationell strategi för skolans digitalisering. En sådan har efterlysts av många aktörer, inte minst av skolan själv. Det är inte rimligt att tusentals skolor under 300 kommunala och privata skolhuvudmän var och en ska tvingas utveckla sin egen strategi, och tusen gånger om göra samma sorts misstag på vägen.

Alliansen hänvisar i sitt förslag uttryckligen till Beslutsboken, som vi  på IT&Telekomföretagen arbetade fram tillsammans med Datorn i Utbildningen sommaren 2013. I den rapporten lyfte vi fram betydelsen av att inte bara lyfta lärares IT-kompetens, utan även satsa på rektorernas kompetens och på praktikdriven forskning. Detta och mycket till anammas av Alliansen, vilket vi lyfter på hatten för.

I ett avseende är dock Alliansen alltför passiva, vilket gör oss i IT-sektorn rejält bekymrade. Det gäller frågan om programmeringens roll i läroplanen. Här skriver Alliansen: ”Analysera om och i så fall hur programmering och digitalt skapande kan föras in som en obligatorisk del i läroplanen”. För vår del kan den av mig kursiverade texten strykas, och det av mig fetstilta ”kan” bytas ut mot ”ska”.

För allvarligt talat, programmering är numera en lika bärande del av hela vårt näringsliv och samhälle som elektriciteten. Vem ifrågasätter elektricitetens plats i läroplanen?

Med ett förtydligande i denna del, parat med en tydlig satsning på att höja lärares kompetens i att undervisa i programmering och digitalt skapande, får för vår del regeringen gärna sjösätta initiativet till strategi rakt av. Varför inte som en långsiktig, DÖ-säker överenskommelse?