Tombola och gröna gräsmattor: Dansk inspiration till IT i skolan

Igår hölls en hearing i Riksdagens andrakammarsal, anordnad av bland andra Datorn i Utbildningen och riksdagsledamöterna Camilla Waltersson Grönvall och Roza Güclü Hedin, om hur det danska skolväsendet har jobbat med att integrera IT-användning i skolundervisningen. Företrädare för danska utbildningsdepartementet, Århus universitet och ett digitalt läromedelsförlag höll presentationer, som följdes upp med frågor från paneler med svenska motsvarigheter. Vårt eget utbildningsdepartement var dock inte på plats för att ta del av de danska erfarenheterna.

Man kanske ska hålla sig i skinnet med omdömen om hur mycket bättre det verkar funka i andra länder och hur uselt allt är här hemma. Visst har de digitala satsningarna haft sina med- och motgångar i Danmark också, medgav de inbjudna danska gästerna. Man kommer dock inte ifrån bilden av att gräset är ofantligt mycket grönare på andra sidan Öresund. Där har sedan lång tid tillbaka funnits ett helt annat strategiskt angreppssätt som också backats upp med statliga medel i miljardklassen.

Budskapet blir rätt tydligt: Vi behöver ett samlat nationellt grepp i Sverige. Det finns ett par hakar dock. En av de besvärligaste är den ”projekt-tombola” som svenska skolor redan utsatts för under lång tid, som en av de svenska panelisterna uttryckte det. I sin desperata iver att fixa än den ena än den andra skavanken har Utbildningsdepartementet bombarderat skolorna med diverse program, lyft och satsningar, och en ny nationell IT-satsning riskerar att bli ännu en i mängden om den inte genomförs på ett genomtänkt sätt.

Ett forum under SKL, i vilket även vi från IT&Telekomföretagen har medverkat, har tagit fram en stomme till ett nationell strategi för skolans digitalisering. Den är ett lovande första steg, men behöver fyllas på med mer konkret innehåll. Datorn i Utbildningen och IT&Telekomföretagen presenterade 2013 Beslutsboken, där fem områden för ett nationellt åtgärdsprogram identifieras.

Dags att bygga vidare på detta, på ett strategiskt, icke tombolamässigt sätt. Ett första steg är att, likt Danmark, överhuvudtaget ge frågan om skolans digitalisering en högre politisk prioritet. Som vanligt saknades Utbildningsdepartementet under hearingen igår…

För en överblick av de danska erfarenheterna, Datorn i Utbildningens rapport Dansk digital skolutveckling.