Kaplan besökte IT&Telekom­företagen

Statsrådet Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister, gästade idag IT&Telekomföretagens fullsatta lunchseminarium och pratade IT-politik utifrån frågeställningen ”Varför ska vi vara bäst i världen?”. Se hela seminariet, eller enbart IT-ministerns föredrag, i efterhand här.

IT-ministern var inbjuden för att tala om regeringens vision för IT-politiken och digitaliseringens betydelse för samhället, utifrån IT&Telekomföretagens frågeställning ”Varför ska vi vara bäst i världen?”

– Det är mycket positivt att han i sitt anförande både betonade vilken betydelse digitaliseringen har för hela vårt samhälle och att företagen i vår bransch är oerhört viktiga för att driva den utvecklingen. Och inte minst viktigt, att han poängterade att regeringens uppdrag är att stötta, och inte agera hinder för, företagen, kommenterar Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

– Däremot tycker vi fortfarande att det saknas konkreta förslag på åtgärder från ministern. Det vi fick höra idag var en bra lägesbeskrivning, men uttryckte varken någon särskilt visionär eller handlingskraftig IT-politik, som flera i publiken uttryckte det i diskussionen efteråt.

IT-minister Mehmet Kaplan hos IT&Telekomföretagen 7 maj 2015

Program

  • Staffan Hanstorp, styrelseordförande, inleder och hälsar välkommen
  • Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, om vår verksamhet; vad vi gjort under året, prioriterade frågor under 2015 och mål för 2020
  • Mehmet Kaplan, bostads-, stadsutvecklings- och IT-minister (MP)
  • Statsrådet Mehmet Kaplan berättar om regeringens vision för IT-politiken och digitaliseringens betydelse för samhället, utifrån IT&Telekomföretagens frågeställning ”Varför ska vi vara bäst i världen?”
  • Paneldiskussion:

Staffan Hanstorp, styrelseordförende IT&Telekomföretagen, vd Addnode Group AB
Ulla Hemmi, vd OpusCapita Sverige
Stefan Krook, vd Kivra
Stefan Bäcktorp, vd SFT Bredbandsgruppen