Junkers jumbostrategi för den digital inre marknaden

I onsdags lanserade EU-kommissionen sin tillväxtstrategi för den digitala inre marknaden. Rätt genomförd tror kommissionen att strategin årligen kan stärka den europeiska ekonomin med 415 miljarder Euro samt skapa hundratusentals nya jobb. Vilket låter lovvärt när taxichaufförer, revisorer och fotomodeller väntas bli bortrationaliserade inom en inte alltför avlägsen framtid. Men vad innebär strategin egentligen, och vad avser kommissionen egentligen göra? Har de mod att utmana och genomdriva nödvändiga reformer, eller kommer man slå vakt om etablerade intressen på bekostnad av tillväxtpotential och global konkurrenskraft?

Att kalla strategin omfångsrik är nog årets understatement. Den spänner över en närmast oöverskådlig mängd komplicerade och konfliktfyllda frågor som konsumentmakt, upphovsrätt och dataskyddsfrågor till telekomstrategier och olika förutsättningar för datadriven europeisk ekonomi. Allt paketerat i tre pelare innehållande 16 initiativ, som tillsammans involverar hälften av kommissionens generaldirektorat.

Första pelaren: ”Bättre tillgång för konsumenter och företag till digitala varor och tjänster inom hela EU”

Europeiska företag tappar mark till amerikanska digitala tjänsteföretag. För att underlätta för europeiska entreprenörer att utveckla konkurrenskraftiga tjänster vill kommissionen göra det lättare att direkt nå ut på den europeiska marknaden. Här vill kommissionen bla harmonisera konsumentskydd och upphovsrätt, förenkla momsredovisning och få bort geoblockering.

Andra pelaren: ”Låta digitala nätverk och tjänster blomstra genom att skapa rätt förhållanden och en marknad med lika spelregler”

Grunden för all digital tillväxt och samhällsutveckling ligger förstås i en väl fungerande digital infrastruktur. Lika självklart krävs en hög grad av tillit för att individer, företag och organisationer ska våga använda olika digitala tjänster och ta del av de nyttor och värden som de ger upphov till. Här avser kommissionen genomföra ytterligare justeringar och harmoniseringar av den europeiska telekomregleringen, utreda digitala plattformars roll på marknaden och stärka integritetsskydd och cybersäkerheten.

Tredje pelaren: ”Maximera den digitala ekonomins tillväxtpotential”

Digitalisering är en central förutsättning för ökad produktivitet och en effektivare, mer värdefull europeisk ekonomi. Här släpar europeiska företag efter jämfört med t.ex. Sydostasien och USA varför en ökade digitala kunskaper och en högre upptagning av digitala lösningar i näringsliv och offentlig sektor är en nödvändighet för att bibehålla europeisk konkurrenskraft. Kommissionen stärka den europeiska marknaden genom att underlätta ett fritt flöde av data inom unionen, etablera paneuropeiska ICT-standarder samt ta fram en ny handlingsplan för e-förvaltning.

Ambitionsnivån är minst sagt hög och kommissionen verkar uppriktigt vilja få bort en hel del tillväxthämmande regleringar som fragmenterar den europeiska marknaden.

Samtidigt döljer sig ett och annat orosmoln i formuleringarna. Att kommissionen anser reglerna kring internetleverantörers och digitala tjänsteleverantörers ansvar för vad deras användare gör behöver ”förtydligas” (ska nog läsas ”förstärkas”) väcker frågor.

Sammantaget innehåller strategin vid en första blick stora ambitioner – vilket ska applåderas. Den stora utmaningen lär ligga i att koordinera 20 kommissionärer kring 16 komplicerade initiativ samtidigt som fokus (leverera tillväxtförutsättningar för europeiska företag) behålls.