Hållbarhetsrådet är en viktig plattform för samarbete och opinionsbildning

Andreas Rydell, till vardags kvalitets- och miljöchef på Atea Sverige AB, men även vice ordförande i Hållbarhetsrådet svarar på fyra frågor om vad Hållbarhetsrådet och hållbarhetsarbetet innebär för Atea.

Andreas Rydell, Atea, du har nyligen blivit vald till vice ordförande i Hållbarhetsrådet. Vad innebär uppdraget för dig?

Till att börja med är jag förstås hedrad över att bli vald till vice ordförande. Medlemmarna i rådet är oerhört kompetenta och en viktig del i detta uppdrag blir därför att, tillsammans med ordförande, tillse att all samlad kunskap mynnar ut i gemensamt beslutade aktiviteter och konkreta resultat.

Vad gör du till vardags (dvs i din yrkesroll), och hur ser ditt företags hållbarhetsarbete ut?

Jag är kvalitets- och miljöchef på Atea Sverige AB, ett bolag som idag har cirka 1900 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi har branschens tuffaste klimatmål, ett av marknadens mest sofistikerade återvinningskoncept för elektronik och har sedan ett år tillbaka startat branschens första, och största, upprop mot konfliktmineraler. Miljö- och hållbarhetsarbetet har med andra ord ett stort fokus hos oss och vi vill förstås hjälpa våra kunder att bli hållbarhetssmarta tillsammans med oss.

På vilket sätt gör Hållbarhetsrådet nytta tycker du?

Inom Atea tror vi på samarbete mellan tillverkare, leverantörer och kunder för att tillsammans forma ett bättre och mer hållbart samhälle. Hållbarhetsrådet är en viktig plattform för sådant samarbete och där vi kan diskutera och driva våra kärnfrågor och skapa opinion, t.ex. kring politiska beslut och/eller öka allmänhetens kunskap och kännedom om vad som händer inom branschen.

Vilken av de frågor som Hållbarhetsrådet har på sin agenda känner du personligen mest engagemang för?

Sociala och etiska villkor i leverantörskedjan, ett komplext och viktigt område där vi tillsammans behöver verka för en ökad transparens i syfte att förbättra arbetsförhållanden och arbetsvillkor