Förra IT-ministern Anna-Karin Hatt ny vd för Almega

Anna-Karin Hatt blir vd för Almega och förbundsdirektör för Almega Tjänsteförbunden och tillträder den 15 augusti 2015. Anna-Karin kommer närmast från uppdraget som IT- och energiminister i Alliansregeringen.

Hon efterträder Jonas Milton som lämnar sitt uppdrag i Almega efter drygt 30 år, varav de senaste 13 som vd. Jonas kommer att fokusera på styrelseuppdrag och rådgivningsverksamhet och kvarstår som senior rådgivare till Almega under avtalsrörelsen 2016.

– Vi hälsar Anna-Karin Hatt varmt välkommen till Almega – för oss på IT&Telekomföretagen är det naturligtvis extra positivt att Almegas nya vd är en före detta IT-minister med djup insikt i digitaliseringens möjligheter, och dess betydelse för hela näringslivet, säger Anne-Marie Fransson vice vd på Almega och förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

annakarinfotas.jpgAnna-Karin Hatt presenteras som Almegas nya vd, och fotas tillsammans med delar av de nya medarbetarna av Håkan Bryngelson, ordförande i Almega. På bilden syns också Anne-Marie Fransson, vice vd Almega och förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, samt Jonas Milton nuvarande vd Almega.