Anne-Marie och Staffan: Reflektioner från årsmötet 7 maj 2015

IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Ann-Marie Fransson och styrelseordförande Staffan Hanstorp (vd Addnode Group) diskuterar året som gått och framtida utmaningar. Vad var tydligast 2014? Vad är i fokus 2015? Vad är IT&Telekomföretagens styrka?

Se filmen: