”Vi vill synliggöra IT och kommunikationslösningar som möjliggörare”

Fyra frågor till Hållbarhetsrådets ordförande Catherine Karagianni, Environment Manager på TeliaSonera Sverige, som nyligen utsågs till det hållbaraste varumärket i IT- och telekombranschen i undersökningen Sustainable Brand Index 2015.

Vad innebär det för dig att du i år blivit omvald till ordförande för Hållbarhetsrådet? 

Jag är glad och smickrad över att få medlemmarnas förtroende igen. Vi har tillsammans utvecklat Miljörådet till ett Hållbarhetsråd och jag är stolt över att tillsammans med dem kunna jobba med att genomföra de aktiviteter som skall säkra att vi når vår vision och våra mål.  

Vad gör du till vardags?

Jag brukar säga att jag arbetar med våra affärer utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Kraven på effektivare arbetssätt ökar, resebudgetarna krymper och tiden räcker inte till. Det är något som både vi och våra kunder känner av. Jag är övertygad om att IT och kommunikationstjänster kommer att spela en allt större och viktigare roll i framtiden både för företagen, individen och samhället i stort.

Vi jobbar med att synliggöra IT och kommunikationslösningar som möjliggörare för oss själva, våra kunder och andra intressenter.

Vår ambition är att upplevas som ett ansvarstagande företag i världsklass av såväl kunder som medarbetare.

På vilket sätt gör Hållbarhetsrådet nytta?

Vi har en klar vision som vi arbetar utifrån för att bidra till att skapa opinion kring våra frågor, och för att kunna påverka politiska beslut i Sverige och EU som handlar om exempelvis offentlig upphandling. Vi deltar också i olika forum och bidrar där med vårt engagemang, vår kompetens och vår erfarenhet.

Vilken av de frågor som Hållbarhetsrådet har på sin agenda känner du personligen mest engagemang för?

Alla våra frågor är viktiga men om jag ska välja en då får det bli ”Social hållbarhet”. Social hållbarhet innebär för mig att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Vi kommer inte att lyckas med miljö- och klimatförändring om inte mänskliga behov uppfylls.

Varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index™ listar för femte året i rad Sveriges mest hållbara varumärken. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 9500 konsumenter som har bedömt hur Sveriges 253 största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande.