”Har man inget internet, då står man utanför”

Igår inleddes SVTs satsning #ettsverige med att belysa utmaningen att få tillgång bra bredband även på landsbygden. Att fokus sätts på denna fråga är mycket positivt eftersom tillgång till bra bredband är en demokratifråga, vilket jag lyft vid många tillfällen och i flera sammanhang sedan förra våren. Dessvärre blir jag inte så hoppfull när jag hör att Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan när han intervjuas av SVT om dagens situation förlitar sig på två initiativ som lösningen på utmaningen.

Till att börja med pekar Kaplan på de 3,25 miljarder kr i bredbandsstöd som kommer att kunna bidra till utbyggnad av fiber på landsbygden. En satsning som för övrigt förhandlades fram och presenterades av den förra regeringen för över ett år sedan. Visst kan 3,25 miljarder kr upplevas vara mycket pengar. Men med tanke på att vi uppskattar att det krävs runt 50 miljarder kr i investeringar för att nå 90 procent av landets befolkning så räcker det inte hela vägen för de kvarvarande 10 procenten. Även om regeringen förlitar sig på att det är ideellt arbetande lokala eldsjälar som ska bygga den digitala infrastrukturen, vilket i sig har en inneboende problematik som tydliggjordes i SVTs inslag och som också jag tidigare ifrågasatt rimligheten i,  så krävs betydligt större satsningar än så för att alla i Sverige ska kunna få bra och framtidssäkra bredband.

IT-ministern nämner vidare förslaget till implementering av det så kallade Grävdirektivet som en lag som ska göra det billigare att bygga bredband. Också branschen tror att lagen kan ha vissa, om än måttliga, positiva effekter på bredbandsutbyggnaden i Sverige.  Att det skulle ha några betydande effekter för bredbandsutbyggnaden utanför tätorterna är dock tveksamt.

Från branschens håll står vi fast vid att det finns goda möjligheter att uppnå regeringens mål om 100 Mbit/s till 90 procent av alla hushåll och företag år 2020, om de privata aktörerna ges rätt förutsättningar för att bygga den digitala infrastrukturen i alla kommuner Men där marknadskrafterna inte räcker till har regeringen ett ansvar att se till att alla har goda möjligheter att vara delaktiga ivårt digitala samhälle. Och om regeringen har som ambition att alla i Sverige ska ha tillgång till bra 30 Mbit/s, som Kaplan sa i inslaget igår, så krävs fler initiativ än de två han hänvisade till. Och en tydligare IT-politik, särskilt vad gäller landsbygden.

När jag träffade Kaplan i januari upplevde jag att vi var eniga om att en förutsättning för att kunna vara delaktig i vårt numera digitala samhälle är att ha en uppkoppling till den digitala infrastrukturen med tillräcklig hastighet. #ettsverige visar att det är fler som håller med. För som Bitte Marelius utanför Hallstavik sa i reportaget i Aktuellt igår:

”Hela samhället kräver internet. Och har man inget internet, då står man utanför.”