Stort intresse för ny global molnstandard

Standardisering av molntjänster är ett högintressant ämne märkte vi vid det fullbokade lanseringsseminarium som vi stod värdar för tidigare i veckan.

Under seminariet lanserade SIS (Swedish Standards Institute), sin nya standard för molnbaserade datortjänster, som syftar till att driva både utvecklingen av molnet framåt och underlätta användningen av nya tjänster för att minska osäkerhet och förvirring på marknaden. Det ska till exempel bli enklare att byta tjänster och flytta från en leverantör till en annan. Med hjälp av att kunna peka på standarder ges företag och svenska myndigheter i upphandling och konsumtion av molntjänster minskad risk för problem med bl.a. säkerhet, juridik, instängdhet och interoperabilitet.

Anders Kingstedt, ordförande i SIS-kommitteen som arbetat med at ta fram den nya molnstandarden, inledde seminariet med att poängtera att en nationell standard för molnet är högst relevant både för den privata och offentliga sektorn.

– Tydliga definitioner underlättar både för leverantörer och för upphandlare, poängterade han.

Magnus Arildsson, Cloud Service Leader på IBM Nordic, lyfte i sin presentation fram vikten av att inte låsa sig till ett moln utan använda sig av en hel molninfrastruktur. Han exemplifierade det genom att visa upp ett par kundcase där IBM med sin molninfrastruktur kostnadseffektiviserat sina tjänster ibland annat i Asien.  Arildsson menar att Norden, i förhållande till framförallt Asien och Nordamerika, ligger rejält efter i sitt moln-användande – troligen på grund av Datainspektionens underkännande av vissa tjänster. Något han menar är ett bekymmer för branschen och inte bra för vår konkurrenskraft.

Daniel Akenine, CTO på Microsoft Sverige, pratade i sin presentation under seminariet om vikten av gemenssamma standarder för att garantera en fortsatt innovativ IT-bransch. Akenine menar att timing för införandet av standarder är direkt avgörande för innovationskraften, och att Big Data nu är nästa stora område med behov av standardisering.

Läs gärna mer om standarden för molntjänster här

SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS driver standardisering inom en mängd olika områden, de har till exempel ca 15 kommittéer bara för standardisering inom IT-området.