Hur är läget i branschen?

Samtidigt som vi läser att Sverige är hetare än någonsin vad gäller startups och företag som levererar nya spännande IT-tjänster, så kommer det varsel om personalneddragningar från företag i branschen. Hur hänger det ihop och hur är egentligen läget i branschen?

Efterfrågan finns. Digitaliseringen har bara börjat och efterfrågan på kvalificerade och innovativa IT-tjänster kommer att finnas under lång tid framöver. Problemet är prisnivåerna. Branschen är helt global och branschen konkurrerar med företag i många andra delar av världen, där kostnadsnivåerna är lägre. Detta innebär ett tryck nedåt på priserna, exempelvis så ligger timpriset på en IT-konsulttjänst på ungefär samma nivå som för 20 år sedan, och vi ser fortfarande ingen trend uppåt. Det andra problemet är tillgång till kompetens.

Tillgång till specialistkompetens är central för branschen och företagen investerar mycket i att bibehålla och attrahera kompetenta medarbetare.

Teknikutvecklingen går extremt snabbt, och kompetensomställningar är många gånger en förutsättning för företagens överlevnad. Vi skall vara glada att företag har förmåga att ställa om och klara teknikskiften – det säkrar den framtida verksamheten och det är ju detta som gjort t ex Ericsson så framgångsrika i snart 140 år.

Sverige är ett attraktivt land för it-investeringar. Vi har hög generell IT-kompetens, bra utbildningar, kreativitet, väl utbyggd elektronisk infrastruktur och en tradition av innovationer. Men många länder satsar stort på att komma ikapp. Det gäller för oss att öka innovationsförmågan, minska företagens fasta kostnadspålagor, underlätta omställningar och se till att det finns tillgänglig kompetens (tex genom att delta i projekt som Next Up). Då finns förutsättningar att vi får bibehålla en stor IT-sektor i Sverige – trots att vi är ett mycket litet land i världen.