Förhoppningsvis bara början Kaplan

Näringsdepartementet har idag skickat ut förslaget till implementeringen av det tidigare s.k. Grävdirektivet, Lagen om åtgärder för billigare utbyggnad av bredbandsnät, på remiss. IT-minister Mehmet Kaplan står idag som avsändare till förslaget, och säger till DI att ”alla i Sverige ska ha en bra uppkoppling” och att ”vi vill hjälpa aktörerna att göra bredbandsutbyggnaden billigare”. I mina öron låter det mycket bra att ansvarig minister vill underlätta för marknadens aktörer att på ett mer kostnadseffektivt sätt bygga den digitala infrastrukturen så att målet om att 90 % av Sveriges hushåll och företag ska ha till 100Mbit/s år 2020 kan uppnås.

Vi på IT&Telekomföretagen har ännu inte analyserat förslaget i detalj och kommer säkerligen att få anledning att återkomma i frågan i vårt remissvar i juni, men utifrån den insyn som vi och våra medlemsföretag haft i Näringsdepartementets arbete med implementeringen av detta EU-direktiv det senaste året tror vi att förslaget kan ha vissa, om än måttliga, positiva effekter på bredbandsutbyggnaden i Sverige.

Förhoppningsvis kommer den nya lagen medföra att bland annat samförläggning av fiberinfrastruktur sker på ett mer strukturerat sätt och att kommuner ger alla nätbyggare lika villkor vid utbyggnad. Vi är dock redan nu övertygade om att fler initiativ än detta måste till från regeringens sida för att alla i Sverige ska få en bra uppkoppling.

Så förhoppningsvis är detta bara början på IT-ministerns satsning på bredband till alla!